پشت‌صحنه‌ي فيلم «مثل يك عاشق» | 1391

شهریور ۱۳۹۵

روایتی از پشت صحنه‌ی آخرین فیلم عباس‌کیارستمی

كمتر کسی درباره‌ی رنج او هنگام فیلمسازی حرف می‌زند. كمتر کسی کیارستمی را با تمام شیرینی‌ها و صبوری‌ها، کلافه ‌شدن‌ها و رنج کشیدن‌ها، قصه‌های زمین خوردن و دوباره بلند شدن می‌شناسد. این متن تلاشی است برای ساختن تصویری واقعی از عباس کیارستمی.