۱۳۶۱، اصفهان. نویسنده و پژوهشگر اجتماعی. دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی. سردبیر فصل‌نامه‌ی «هابیل». مظاهری تاکسی‌نگاری‌های «مامور سیگاری خدا» و «بنی‌هندل» و کتاب‌های پژوهشی «شخم در مزرعه» (تاملاتی درباره‌ی جنگ ایران و عراق) و «رسانه‌ی شیعه» (جامعه‌شناسی آیین‌های سوگواری و هیات‌های مذهبی) را نوشته‌است.

شيوا خادمی

خرداد ۱۳۹۵

آن اوایل، هم به ‌اقتضای سن و هم متاثر از فضای عمومی، عشق‌مان عبدالباسط بود و قهرمان نسلی‌مان جواد فروغی که چند سالی از ما بزرگ‌تر بود و همیشه احساس تحسینی آمیخته به حسادت به او داشتیم؛ از بس قصار السورش را عین عبدالباسط می‌خواند.

بسا سوار که آنجا پیاده خواهد شد

آبان ۱۳۹۳

روایت سه روز پیاده‌روی اربعین از نجف تا کربلا

بعد با دست به جمعيت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «ببين! اين‌جا همه يك‌دست‌اند. همه شبيه هم‌اند. الا تو!» به جمعيت نگاه مي‌كنم. حق با اوست. اغلب لباس‌های سفید بلند پوشيده‌اند و بعضی هم دشداشه‌هاي آبي و كرم و طوسي. آن‌هم يك‌دست و ساده و بي‌نقش‌ونگار.

هفتم دسامبر مطابق با اول محرم

آذر ۱۳۸۹

روایت عزاداری مردم ایران در سفرنامه‌های خارجی

سردترين و بيگانه‌ترين راوي‌ها هم در متن‌هايشان، روح و شور جاري در عزاداري و مراسم سنتي محرم را گزارش كرده‌اند، حتي آنهايي كه نگاهشان نسبت به آيين‌ها، نگاه تمسخرآميزي بوده، در جايي از گزارش‌شان تحت تاثير اين غم و عشق قرار گرفته‌اند.