ايتتسو نموتو درنزديكي معبدش در استان گيفو | عكس Pari Dukovic

تير ۱۳۹۵

راهبی بودایی که به جنگ فرهنگ خودکشی در ژاپن می‌رود

سایر اوقات، نموتو که کشیشي بودایی است در معبدش برای آن‌ها که به خودکشی تمایل دارند کارگاه‌های مرگ برگزار می‌کند. به شرکت‌کننده‌ها می‌گوید که فرض کنند به آن‌ها گفته شده سرطان دارند و سه ماه بیشتر زنده نمی‌مانند و ازشان می‌خواهد کارهایی را که می‌خواهند در آن سه ماه انجام دهند بنویسند.