۱۳۴۸، شیراز. دانش‌آموخته‌ی ادبیات انگلیسی. از سال ۱۳۷۷ داستان می‌نویسد و تابه‌حال مطالب مختلفی از او در حوزه‌ی نقد ادبی و داستان در نشریات مختلفی چاپ شده است.

علي قاضي| از مجموعه‌ي رسوب| 1388

ارديبهشت ۱۳۹۵

به ملیحه نگفتم که مادر منیره سه‌شنبه که ژیانم روشن نمی‌شد آمده جلوی در مدرسه گیرم انداخته و بنا کرده به گریه و لابه. همین کوچه دردار می‌نشستند که خیلی هم به مدرسه نزدیک بود اما مي‌گفت چند روز در هفته دیر به خانه می‌آید. منیره تنها فرزند این زن بود. پدرش نظامی بوده و می‌گفتند سربه‌نیست شده. بعضی‌ها می‌گفتند بی‌خبر رفته خارج.

خوار گیاه خامی

آبان ۱۳۹۳

روزها سبزیجات و علوفه‌اش را می‌خورد و شب‌ها بابونه و آویشن دم می‌کرد و می‌نوشید و می‌خوابید. سعی می‌کرد به من حالی کند که سموم ازبدنش دفع شده‌اند و خوشحال است و آرامش هفت بندش را فرا گرفته است. من درعوض می خواستم به او ثابت کنم که هنوز هم از کوره در می‌رود و کنترل اعصابش را ندارد.

گرانات

بهمن ۱۳۹۲

قبلا ندیده بودمش. خیلی پیش می‌آمد که مهمان‌ها را نمی‌شناختم. شبیه مهمان‌هایی نبود که از ده می‌آمدند که بروند خرید عروسی، دکتر یا اداره‌ی وام کشاورزی.