۱۳۶۴، قم. نویسنده. در اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزیده‌ی یازدهمین جشنواره‌ی ملي مطبوعات کودک و نوجوان در بخش داستان نوجوان شد. از خرداد ۱۳۹۰ تا پاييز ۱۳۹۳ سردبيري ماهنامه‌ی «باغ» را برای کودکان و نوجوانان افغانستان را بر عهده داشت.

تهمينه منزوي

بهمن ۱۳۹۴

اگر شهردار شهری مثل مزارشریف بودم، هیچ مشکل نبود. چاره‌اش یک تماس تیلیفونی بود. بعد همان روز، با حضور چند مدیر شهرداری و چند مسئول امنیتی نام اصلی‌ترین خیابان شهر را مي‌گذاشتم: خیابان خجسته.

بچه فِلم

تیر ۱۳۹۳

بچه‌فِلم، تکیه داد به دیواری که افتاده بود روی پرده‌ی سینما و زیر لب چیزی گفت. دوبلوری که کنار پرده‌ی سینما ایستاده بود، دهانش را به میکروفن چسباند و گفت: «امشب تو را خواهم دید. عشق من.»