۱۳۴۴، اصفهان. نویسنده، بازیگر و کارگردان. کارشناس ارشد آلودگی شیمیایی دریا. بازیگری را در تلویزیون با «جنگ ۷۷» ساخته‌ی مهران مدیری و در سینما با فیلم «شراره» ساخته‌ی سیامک شایقی آغاز کرد. فیلم‌نامه‌ها‌ی «نوک برج» ساخته‌ی کیومرث پوراحمد و «نیش زنبور» ساخته‌ی حمیدرضا صلاحمند را نوشته و سریال‌های «ساختمان پزشکان» و «پژمان» را ساخته‌ است.

53-RevayatPooshidani2-Pishkhaan

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

هرجا می‌رفتیم همه از دایی‌ام تعریف می‌کردند و عاشقش می‌شدند. مادربزرگم به دایی‌ام می‌گفت: «این‌ور اون‌ور که می‌ری، بعدش بگو من برات یه ذره اسفند دود کنم که چشمت نزنن.» و بعد برای بقیه توضیح می‌داد که «هزارتا عاشق داره… هرجا می‌ره، همه عاشقش می‌شن.» دایی‌ام با صدای بلند می‌خندید و می‌گفت: «اونا عاشق من نمی‌شن، من عاشق اونا می‌شم.» مادربزرگم هم می‌خندید و می‌گفت: «خاک تو سرت کنن.»

چرا شیمی خواندی؟

مهر ۱۳۹۳

همیشه می‌گفت: «تو اگه بخوای معدلت بیست می‌شه.» و بعدها از این‌که من تا پایان دوره‌ی تحصیلم معدل بیست نخواستم، متعجب بود. از یک جایی به این مساله پز هم می‌داد و می‌گفت: «پسرم اگه بخواد می‌تونه معدل بیست بیاره، خودش نمی‌خواد.»

چرا گریه مي‌کني؟

اردیبهشت ۱۳۹۳

پدرم گفت: «این عشق‌ها که عشق نیست… ولش کن… حیف توئه.» فقط همین. برای منِ عاشق که داشتم می‌مردم… این برخورد کم بود. دلم می‌خواست بنشیند و با من حرف بزند یا کمکم کند یا بپرسد «عاشق کی؟»

چرا می‌ترسی؟

تیر ۱۳۹۲

پیراهنم را درآوردم و پرت کردم و خودم را از دست‌شویی بیرون انداختم و در را بستم. پسرم داشت از ترس سکته می‌کرد. «چی شد؟» گفتم: «هیچی.» پرسید: «کشتیش؟» طوری نگاهش کردم که فهمید فعلا اصلا نباید با من حرف بزند.