۱۳۴۳، تهران. رمان‌نویس و مقاله نویس، مترجم و مدرس نویسندگی خلاق. دانش‌آموخته‌ی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برکلی و ادبیات انگلیسی در سیتی کالج نیویورک. رمان‌های
The Poet Gameو Opium ، Tehran At Twilight از آثار او به زبان انگلیسی هستند و ویراستاری و ترجمه‌ی مجموعه‌داستان Tehran Noir را نیز بر عهده داشته است.

Jeremy Mann

آذر ۱۳۹۴

شهر سرپناه هم هست. و وقتي نه سرپناه داري نه غذا، انگار در شهري و در شهر نيستي. آدمي هستي در برزخ. در ناكجا. و در ناكجا مرئي‌‌اي و مرئي نيستي. بي‌سرپناهي. و بي‌سرپناهي چيزي نيست كه بشود قايمش كرد. گاهي به چند هفته‌‌ مي‌كشد كه نمي‌تواني لباست را عوض كني و بوي خوبي نمي‌دهي. اما پانزده سالت است و زياد به فكر اين چيزها نيستي. آدم در پانزده‌سالگي شكست‌ناپذير است.