Joel  Robison

بهمن ۱۳۹۴

کدام داستان‌ها را می‌شود نوشت؟

برای قرن‌های متمادی آفریقایی‌آمریکایی‌ها نمی‌توانستند در مباحث ادبی آن‌طور که باید و شاید شرکت کنند، چرا که سوادآموزي برای بسیاری از آن‌ها ممنوع بود.

میراث ممنوع

بهمن ۱۳۹۲

آیا آثار نویسنده متعلق به خود او هستند؟

ما رفتارهای ناهنجارِ مُرده‌ها را می‌بخشیم چون همه‌مان از این چیزها داریم. آیا باید خودمان را از خواندن یادداشت‌های خصوصی ادموند ویلسون محروم کنیم، صرفا چون فلان گرایش عجیبش را فاش می‌کنند؟