۱۹۴۰، آمریکا. نویسنده و شاعر. عضو آکادمی هنر و ادبیات آمریکا. نامزد جایزه‌ی مدال کارنگیِ داستان برای رمان Lost Memory of Skin.

عضو ثابت خانواده

دی ۱۳۹۳

انگيزه‌ی اصلي‌ام اين‌جا تنها روشن کردن ماجراست، حتي اگر کم‌وبيش ذهنيت بدي نسبت به من ايجاد کند. نه فقط نسبت به شخصيتم، که بيشتر درباره‌ي توانايي‌ام در پيش‌بيني اتفاق‌هاي بد و درنتيجه توانايي‌ام در محافظت از فرزندانم در مقابل آن اتفاق‌هاي بد در دوره‌اي که خيلي کوچک بودند. علاوه بر اين، سعي مي‌کنم اين داستان را بازپس بگيرم؛ پس بگيرم و دوباره از آن خود کنم.