۱۹۶۱، آمریکا. نویسنده. سال‌هاست برای مجله‌ی نیویوکر مقاله و زندگی‌نامه می‌نویسد. در سال ۲۰۱۲ با زندگی‌نامه‌ای که از دیوید فاستر والاس به نام Every Love Story Is A Ghost Story: A Life of David Foster Wallace منتشر کرد، شهرتی جهانی یافت.

ارباب مزه‌ها

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

سرآشپزی که طعم‌ها را نمی‌فهمد

دوست دارد آخر شب‌ها سراغ ایده‌های نو برای آشپزی برود و «نمونه‌های اولیه» و مختلف را روی دفترچه‌ای پیاده کند بعد این طرح‌ها را به پوسترهای بزرگ انتقال می‌دهد و به دیوار آشپزخانه می‌چسباند. آن شب، روی یکی از پوسترها این کلمات نوشته شده بود: «بهاری باشید. چطوری؟ نو بودن، تازگی، یخ، جوانه‌ها، ظریف، آهسته.»