۱۳۵۵، کرمانشاه. نویسنده و دندان‌پزشک. از اسماعیلیون دو مجموعه‌داستان با نام‌های «آویشن قشنگ نیست» و «قناری باز» و رمان‌های «دکتر داتیس» و «گاماسیاب ماهی ندارد» منتشر شده است.

ایمان افسریان، رنگ روغن روی بوم، 100× 140 سانتی متر، 1383

آذر ۱۳۹۴

به لیسا اشاره‌ی دیگری کرد که دندان روی جگر بگذارد. صدای غلت خوردن بچه‌ها از اتاق‌شان آمد. مجبور شد کمی داد بکشد؛ تاخیر در رسیدن صدا را گمان می‌کرد این‌طوری جبران می‌کند. «وحید می‌گم همه خوبن؟ تو که می‌دونی این‌جا الان نصف شبه.» «می‌دونم پیام جان. باید ساعت دو و نیم باشه.»

سحر مختاري/قلعه رودخان- 1391

شهریور ۱۳۹۳

ما هفت دانشجوی سرتق زبان‌نفهم بی پول بودیم و آن‌ها آدم‌هایی که سرشان توی حساب بود. راننده گفت دنده را چاق نمی‌کند و یا بدون ما حرکت می‌کند. «هرکاری دلت می‌خواد بکن.» این را گفتیم و مثل آینه‌ی دق ایستادیم جلوی درِ شاگرد.