۱۹۵۴، انگلیس. نویسنده و مترجم. رمان‌ها و مجموعه ‌مقاله‌های زیادی نوشته است، معروف‌ترین رمانش Europa نام دارد. پارکس همچنین آثار ایتالو کالوینو، آلبرتو موراویا و آنتونیو تابوکی را از ایتالیایی به انگلیسی ترجمه کرده است.

Abelardo Morell

آبان ۱۳۹۴

نقدی بر ویژگی‌های ادبیات جهانی امروز

همه‌ی نویسنده‌ها درک یکسانی از این‌که برای چه کسی می‌نویسند ندارند. خیلی‌ها ممکن است اصلا فکر نکنند که اثرشان را خطاب به شخص خاصی می‌نویسند. با همه‌ی این‌ها، در دوره‌های تاریخی مشخصی تصور نویسنده‌ها از خوانندگان‌شان دچار تغییر شده و این ناگزیر در شکل متن تولیدی‌شان هم تغییر ایجاد کرده است.

ترس‌اندیشی

آبان ۱۳۹۲

آیا بین مرگ نویسنده‌ها و محتوای آثارشان رابطه‌ای هست؟

بیشترِ شاهكارهای ادبیات داستانی از كشمكشی حل‌نشده یا حتی می‌توان گفت مساله‌ی ساختاریِ بغرنجی در شخصیتِ نویسنده سرچشمه می‌گیرند. مثل كشاكش ترس و شهامت، اسارت و آزادی.