يك ميليون ايده

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

گفت‌و‌گو با کامیلو خوسه‌سلا درباره‌ی نوشتن، ترجمه و ویرایش

نويسنده طبق چيزي مي‌نويسد كه دلش مي‌خواهد بگويد. بعد كه مشخص شود گفته‌اش درست بوده يا نه، بحث ديگري است. درمجموع، آدم نبايد از برداشت مخاطب يا منتقد خيلي برنجد، وگرنه قافيه را مي‌بازد. اين‌كه نيازي به توضيح ندارد.