65-YekNafar-Pishkhaan

ارديبهشت ۱۳۹۵

دو سال پيش در يكي از همين روزهاي بهار قرار بر اين شد تا روايتي از زندگي‌نامه‌ي قيصر امين‌پور نوشته شود؛ روایتی بر اساس گفت‌و‌گویی با همسر ایشان، خانم زیبا اشراقی و دیگر دوستان نزدیک، درباره‌ي شاعري كه در آن روز نامبارك در آبان‌ماه ۸۶ خيلي‌ها برايش سياه‌پوش شدند.

بست سلر

آذر ۱۳۹۲

فهیمه رحیمی؛ زندگی یک پدیده

بعضي وقت‌ها كه به‌اش مي‌گفتيم: «اين‌طوري بنويس.» مي‌گفت: «نمي‌شه، نمي‌خواد.» مي‌گفتيم: «كي نمي‌خواد؟» مي‌گفت: «شما نمي‌دونيد، خود شخصيت نمي‌خواد.»