۱۹۳۳ـ ۲۰۱۵، انگلستان. نویسنده، پزشک و عصب‌شناس. ساکس پس از دریافت مدرک پزشکی به نویسندگی روی آورد و روایت‌هایش از بیماران اعصاب به پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی خود تبديل شدند. از مشهورترین کتاب‌های او می‌توان به «بیداری» اشاره کرد که بعدها از روی آن فیلمی با حضور رابرت دنیرو ساخته شد و «م‍ردی‌ ک‍ه‌ ه‍م‍س‍رش‌ را ب‍ا ک‍لاه‍ش‌ اش‍ت‍ب‍اه‍ی‌ م‍ی‌گ‍رف‍ت» که به فارسی هم ترجمه شده است.

تصوير جلد مجموعه آثار Sebastian Plano

مرداد ۱۳۹۵

هر چهار تای ما بچه‌های آب بودیم. پدرمان، که قهرمان شنا بود و سه سال پیاپی برنده‌ی شنای بيست‌وچهار کیلومتر جزیره‌ی وایت شده بود و شنا کردن را به هر کاری ترجیح می‌داد، همه‌مان را از همان هفته‌ی اول تولد با آب آشنا کرد.