"۱۹۴۳، آمریکا. نویسنده و برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزرِ سال ۱۹۹۷ برای رمان Martin Dressler و جایزه‌ی «داستان» در سال ۲۰۱۲ برای مجموعه داستانِ We Others. برخی از آثارش از این قرارند:
مجموعه‌داستان:

Dangerous Laughter: Thirteen Stories
The King in the Tree
رمان:
Edwin Mullhouse"