۱۳۳۵، مسجدسلیمان. مترجم. «ماجراهای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش» (ادبیات کودکان)، «آموزش بازیگری و کارگردانی»، بخشی از کتاب «زمانی در آفتاب» درباره‌ی س‍رگ‍ذش‍ت‌ اس‍ک‍ات‌ ف‍ی‍تز‌ ج‍رال‍د، فیلم‌نامه‌ی «تخم مار» و داستان
کوتاه «عشق قدیمی»، آثاری‌اند که به فارسی ترجمه کرده است.

آزالیای سفید

مهر ۱۳۹۳

سگرمه‌هایش از دلهره و اضطراب درهم رفت. در سرش گذشت خب البته، یکی‌شون باید بار این وظیفه رو به دوش می‌کشیده! پسرعمه ِالِک بیچاره، و اشک‌هایش در نور آفتاب درخشید، نمی‌تونست یه‌جوری این تابستان رو دووم بیاره و زنده بمونه؟ و اصلا معلوم هست این نامه چطور به دست من رسیده؟