۱۳۳۵، فسا. نویسنده، منتقد ادبی و معلم. داستان‌نویسی را در اصفهان و از دوره‌ی دبیرستان آغاز کرد. تاکنون از او مجموعه‌داستان‌های «هاویه»، «دیوان سومنات» و «کتاب ویران» و رمان‌های «رود راوی» و «اسفار کاتبان» (برنده‌‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب) منتشر شده است. او در هفتمين دوره‌ي جايزه‌ي ادبي جلال آل احمد براي رمان «ملكان عذاب» برگزيده شد.

Jeff Randall Rosenfield |  بخشي از اثر

مرداد ۱۳۹۵

عمو در آخرین سفرش به ایران، اغلب تیمارستان‌ها و قبرستان‌های خراسان را زیر پا گذاشته و نتوانسته بود ردی از بی‌بی پیدا کند. برای پدر یک طومار فحش و ناسزا فرستاده بوده که بی‌غیرت چه بلایی سر ننه‌ام در غربت آورده‌ای که مرده یا زنده‌اش معلوم نیست.