64-Revayat7-Pishkhaan

اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

بعد از عروسی، من و تقی راهی تهران شدیم تا به خانواده‌ی او سری بزنیم. وقتی توی هواپیما يكهو شروع کردم به فارسی حرف زدن تقی شوکه شد. تازه متوجه شد که یواشکی زبان فارسی یاد ‌گرفته‌ام. خانواده‌ی تقی پرجمعیت بودند و من باید تقریبا با سیصد نفر خویشاوند جدید آشنا می‌شدم. قبل از اینکه به ایران بروم، از روی کتابچه‌ای شروع كرده‌ بودم فارسی ياد گرفتن.