۱۹۷۲، چین. نویسنده و استاد دانشگاه. او یکی از نویسندگان چینی‌آمریکایی است که با مجموعه‌داستان «هزار سال دعای خیر» در سال ۲۰۰۵ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی فرانک اکانر، جایزه‌ی پن و جایزه‌ي کتاب اول گاردین شد. لی تاکنون دو رمان و دو مجموعه‌داستان دیگر نیز منتشر کرده است.

اسفند ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۶

در ابتدا نمی‌دانستم چیزی به اسم کتابفروشی وجود دارد. کتاب و کتابخانه را می‌شناختم. خانواده‌ی ما و دوروبري‌هايمان همه کتابخانه داشتند ـ یک‌اندازه بودند و قهوه‌ای تیره و همه‌شان را انستیتوی تحقیقات، که پدرم آن‌جا فیزیکدان اتمی بود، با بقيه‌ي وسایل خانه توزیع کرده بود.