۱۹۲۷-۲۰۱۵. لهستان. نویسنده، مجسمه‌ساز و نقاش آلمانی. برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات (۱۹۹۹) و عضو برجسته‌ی گروه۴۷ ( انجمن نویسندگان آلمانی). مشهورترین رمان‌های گراس «طبل حلبی»، «موش و گربه» و «سال‌های سگی» نام دارد.

خرداد ۱۳۹۴

نخستین مجال من برای انتخاب میانِ کشیدنِ واپسین نفس زیر تیربارِ مسلسل، یا اسیر‌شدن و آموختنِ زنده‌ماندن در سیبری، زمانی رخ‌ داد که رسته‌ای شش،‌ هفت‌نفره تحت فرماندهیِ یک ستوان کوشیدند از زیرزمین خانه‌ای یک‌طبقه بگریزند. خانه در بخشی از دهکده‌ای واقع بود که تحت اشغال روس‌ها و هنوز مورد مناقشه‌ی طرفینِ درگیر بود.