مرداد ۱۳۹۶

عكس تصویرِ رازها و تراژدی‌ها هم هست، این‌كه هشدارهایی چون میراثى در خانواده نسل به نسل گشته. مادرم می‌گفت هركدام از این زنان سرنوشتى وحشتناك داشتند با این‌كه زنانى بودند شهرى و بسیار مدرن و نه دهقان و روستایى. عضو سالن‌هاى ورزشی و مطابق مد روز. شاید قرار بوده خوشبخت‌ترین‌ها باشند.