مسافر

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

آخرین زنگِ واپسین ساعاتِ شب در ساعتِ قدیمی چوب گردو به صدا درمی‌آید. مسافر برمي‌خيزد، در اتاق قدم مي‌زند، تابلويي را راست مي‌كند، كتابي را درست سر جایش قرار مي‌دهد، گُل‌ها را مي‌بويد. مقابل نقشه‌ی شبه‌جزيره توقف مي‌كند.