خرداد  ۱۳۹۵

خاک‌گرفتگی و شلوغی حداقل نشانی از کار و تلاش دارند، نشان از حضور شخصیتی فعال. در خیالم جی را دیدم که برای مبارزه با غریزه‌اي که به فرار از آنجا تشویقش می‌کند آیپادش را روشن می‌کند یا مجله‌های نیویورکر یا رولینگ‌استونز را که با خودش برده ورق مي‌زند.