۱۹۸۳، مکزیک. نویسنده و استاد دانشگاه در رشته‌ي ادبيات و نويسندگي خلاق. آثار او تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده است. از جمله کتاب‌هایش می‌توان به مجموعه مقالات «Sidewalks» و رمان
«Faces in the Crowd» اشاره کرد.

بهمن ۱۳۹۵

چند چهارراه آن‌سوتر، دوچرخه‌ام را به يک تير برق زنجير مي‌کنم و وارد ليبريا دل‌تسورو مي‌شوم؛ يکي از معدود کتابفروشي‌هاي باقيمانده در محل. دنبال يک فرهنگ پرتغالي هستم و باز هم چيزي را که مي‌خواهم پيدا نمي‌کنم. بايد باز هم تصميم خردمندانه‌ام را در يادگيري زبان پرتغالي به شيوه‌ي معقول به تاخير بيندازم.