۱۳۲۹، همدان. عکاس. عضو انجمن عکاسان ایران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران. هراجی در نمایشگاه‌های عکس انفرادی و گروهی متعددی شرکت کرده است. کتاب «درهای ایرانی» آخرین اثر هراجی گزیده‌ای از عکس‌های او از درهای ایرانی است.

بهمن ۱۳۹۴

چند قاب از روزهای انقلاب اسلامی

انقلاب مال آدم‌هاست. مال جمع آدم‌ها. مال حضورشان در کنار هم. در عکس‌های انقلاب معمولا هویت جمعی آدم‌ها ثبت شده.