۱۸۸۳-۱۹۷۵، یونان. نویسنده، مترجم، شاعر و خبرنگار. کازانتزاکیس کتاب شعر «اودیسه: تکلمه جدید»، کتاب فلسفی «سیر و سلوک»، رمان‌های «زوربای یونانی»، «مسیح بازمصلوب» و «رنج‌های یونانی» را نوشته که به فارسی ترجمه شده‌اند. او بسیاری از شاهکارهای ادبی و فلسفی را به زبان یونانی ترجمه و تفسیر کرده‌ است. آثار هومر، دانته و کتاب‌های «تولد تراژدی» و «چنین گفت زرتشت» اثر نیچه، گفت‌وگو با اکرمان و فاوست - جلد اول اثر گوته، همچنین آثار چارلز داروین، شکسپیر و گارسیا لورکا ازجمله ترجمه‌های او هستند.

تیر ۱۳۹۴

من در سرزمین‌های کهنی که سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند، درخششی جادویی مي‌بينم. گویی پس از محو شدن مردمی که روی آن زمین سختی کشیدند، گریستند و عشق ورزیدند، چیزی آن‌جا باقی مانده است. شدت این درخشش در کرت مثال‌زدنی است و با قدم گذاشتن بر خاک کرت در شما نفوذ می‌کند.