۱۳۶۶، مشهد. مترجم. دارای مدرک کارشناسی فیلم‌نامه‌نویسی. تاکنون فیلمنامه‌های «آگوست: اوسیج کانتی» و «هتل بزرگ بوداپست» با ترجمه‌ي او منتشر شده است.

مرداد ۱۳۹۵

پدرم را در بیست‌ویک‌سالگی تصور کنید با موهای فرفری بلندش و رویای سن‌فرانسیسکو. تصورش کنید که در سپیده‌دم‌های طولانی پشت بخاری بیدار می‌ماند و در برابر انزوای منجمدکننده‌ی غرب میانه، خودش را در پشم می‌پیچد و جویس و پاوند می‌خواند.