۱۲۸۲- ۱۳۶۱، تـهران. چـشم‌پـزشک، داستان‌نویس و استاد چشم‌پزشکی دانشگاه تهران. باستان، مطالعات و تالیفاتی در زمینه‌ی رمان و داستان‌های ادبی به زبان فارسی داشته و دو مجموعه داستان کوتاه طنز با عنوان «افسانه زندگی» و «چهل تیکه» نوشته است. بخشی از مجموعه‌ی «افسانه‌زندگی» به شرح گذشته و حکایت دوران مدرسه اختصاص دارد و در بخش دیگر به خیال‌پردازی درباره‌ی آینده و مرگ پرداخته است.

مهر ۱۳۹۳

اين آقامعلم خيلي ساده‌دل و بي‌آزار بود و به همين مناسبت شاگردان در كلاس او از هيچ‌گونه شوخي و خنده و حتي ايذاء و آزار او خودداري نداشتند. مثلا تا روي خود را برمي‌گرداند، ملخ‌هاي كاغذي بر او مي‌انداختند و صداهاي ناهنجار از خود خارج مي‌كردند.