۱۹۷۵، کانادا. نویسنده، دانش‌آموخته‌ی مطالعات ادبی از دانشگاه مک‌گیل در رشته‌ی ادبیات فرانسه. وي اولين مجموعه‌داستان خود تحت عنوان « The Faithful People do not Make the News» را در سال ۱۹۹۹ منتشر كرد و بعد از آن يك رمان، چندين داستان كوتاه و مجموعه‌مقالاتي براي نشريات مختلف به چاپ رساند.

خرداد ۱۳۹۵

مادرم داشت چمدان را کنار کاناپه‌ی پذیرایی می‌گذاشت كه با خودم گفتم: «فقط چی رو کم داریم؟» می‌توانستم مدت‌ها به این سوال فکر کنم، اما تلفن زنگ زد. استثنائا همين یک بار نگران اين نبودم كه حتما مادرم پشت خط است و زنگ زده تا از مشکلاتش برایم بگوید. رفتم آشپزخانه تلفن را جواب دهم.