۱۳۶۵، تهران. مترجم. كارشناس ارشد نمايش عروسكي. ترجمه‌ي كتاب «رويارويي با تادئوش كانتور» در حوزه‌ي تئاتر اولين اثري است كه از اين مترجم منتشر شده است.

دی ۱۳۹۵

رویال پنج دقیقه بعد جلوی آینه ایستاد و به نقش صورتی‌رنگ و پرچروک روبالشی‌اش نگاه کرد که روی گونه‌اش جا مانده بود. با خودش فکر کرد من انضباط شخصی ندارم و لیاقتم مرگ است. زیر دوش که به موهایش شامپو می‌زد همان‌طور که چشمانش بسته بود و کف‌ گرم شامپو سر و صورتش را پوشانده بود یک لحظه خوابش برد.