۱۹۴۶، آمریکا. منتقد ادبی و مدرس دانشگاه. عمده‌ی پژوهش‌های او درباره‌ی ادبیات پست‌مدرن بوده و از مهم‌ترین دستاوردهایش قرار دادنِ ژانر علمي‌تخیلی در زمره‌ی داستان‌های ادبی است. مک‌کافری را به فهرست صد کتابِ مهم قرن بیستم که برای Modern Library انتخاب کرده است، می‌شناسند.

مهر ۱۳۹۶

گفت‌وگو با دیوید فاستر والاس درباره‌ی آینده و ادبیات

از آن‌جا که رنج ‌کشیدن بخش ناگزیری از آدم ‌بودن است، بخشی از دلیل ما برای رفتن سراغ هنر هم تجربه‌ی رنج ‌کشیدن است، در واقع می‌خواهیم یک نوع رنج نیابتی را تجربه کنیم، یک‌ جور عمومیت‌ دادن به رنج.