۱۳۶۴، آبادان. مترجم. فارغ‌التحصیل ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر. از ترجمه‌های او می‌توان به نمایشنامه‌های «تنها چیز قطعی» و «ترجیح می‌دم کور بشم»، مجموعه‌داستان «خانواده‌ی تهی» و کتاب تئوری «تئاتر فضا: رابرت ویلسون» اشاره کرد.

شهریور ۱۳۹۶

برای نقل تمام قصه، باید برگردم به چهل سال پیش، به روزگاری که زندگی‌هایمان درهم شدند و انگار معلق ماندند تا به موازات هم به ‌سوی آینده‌ای مشترک بروند. ما در یک دانشگاه درس خواندیم، در یک رشته ـ ادبیات انگلیسی ـ اولین داستان‌هایمان را در مجلات دانشجویی منتشر کردیم.