۲۰۱۱ـ۱۹۳۷، برزيل. نويسنده و پزشك. اسكلير عمده‌ی شهرتش را مديون
رمان«Max and the Cats» است.
«The Volunteers»، «The One-Man Army» و «The Enigmatic Eye» از جمله رمان‌های او هستند. از او تا به ‌حال رمان «پلنگ‌های كافكا» به فارسی ترجمه شده است.

خرداد ۱۳۹۶

ولی پدرم هرچقدر هم که بی‌پول بود در تخیل هیچ کم نداشت. مرد باهوش و چیزدانی بود که خلق‌وخوی پرنشاطی هم داشت. مدرسه را تمام نکرده بود؛ سرنوشت او را در خواربارفروشی محقری محبوس کرده بود که در بین کالباس‌های دودی و سوسیس‌ها، شجاعانه حمله‌های هستی را خاموش می‌کرد.