۱۳۳۴، تهران. نویسنده. دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی ادبیات فارسی. تاکنون بیش از سی رمان و مجموعه‌داستان از او منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان بوده است و از آن‌ها می‌توان به رمان‌های «آرزوی سوم» و «بازجویی از خانواده قلندری» و مجموعه‌داستان «سنگ و شیشه» اشاره کرد.

بهمن ۱۳۹۵

روزگار مثل امروز نبود که مترو، مدل‌به مدل اتوبوس، تاکسی سبز و زرد باشد. وجه مشترک آن روز و امروز مسافرکش‌های شخصی بودند و وجه تمایز هم آلودگی هوا بود، آن روز نداشتیم و امروز داریم. پیاده یا با اتوبوس خودمان را به مقصد می‌رساندیم. اگر بین میدان آزادی و سه‌راه آذری خطی فرضی بکشیم و از نزدیکی‌های سه‌راه آذری پنج دقیقه به سمت شرق پیاده‌روی کنیم، به محله‌ی ما می‌رسیم.