۱۳۴۰، تهران. نویسنده، فیلمنامه‌نویس و مدیر حوزه‌ی اقتباس بنیاد سینمایی فارابی. از آثار او می‌توان به رمان‌های «لغات میغ» ، «سونات عدن» ، «خودنوشت» و «بوفاری ۴» اشاره كرد كه کاندیدای جوایز ادبی مختلفی بوده‌اند.

فهمیدم چیزی که از آن می‌ترسیدم سرم آمده. آن هراس یا واقعه پشت صندلی چوبی و میز دونفره‌ی فلزی نشسته بود تا حکایت مرا بشنود یا حکایت خودش را واگویه کند؟ تقدیر یک لحظه‌ی خالی پیدا کرده بود و داشت جلوی من بی‌محابا خودش را تحمیل می‌کرد.