۱۳۳۵، رشت. مترجم و مدرس دانشگاه. دکترای جامعه‌شناسی و استاد دانشگاه فرانکفورت. از آثار ترجمه‌‌شده‌ی او به فارسی می‌توان به مجموعه‌داستان‌های «روزی مثل امروز»، «ماه یخ‌زده»، «کمونیست موماتر» و رمان «وسوسه‌های غربت» اشاره کرد.

مرداد ۱۳۹۶

زن با خودش فکر کرد طبیعت که فقط دشتی وسیع، تکه‌ای جنگل، دهکده‌ای، آسیابی بادی در خط افق، شیارهای مزرعه‌ای و جاده‌ای پردرخت نیست. طبیعت انعکاس نور روی برگ‌های جوان، سایه‌ی درخت‌ها روی جاده و ابرهایی که در آسمان در حرکت‌اند هم هست.