۱۹۴۴، فلسطین. نویسنده و شاعر. برنده‌ی جایزه‌ی فلسطین برای شعر و جایزه‌ی ادبی نجیب محفوظ (۱۹۹۷). مقالات پرشماری در زمینه‌ی شعر به زبان‌های عربی و انگلیسی نوشته و مانند بسیاری از فلسطینیان سال‌های زیادی خارج از فلسطین زندگی کرده است. در سال ۱۹۶۶ بعد از سی‌سال زندگی در مصر، بوداپست و... به رام‌الله بازگشت و تحت‌تاثیر زندگی دوباره در فلسطین، زندگی‌نگاره‌ی «من رام‌الله را دیدم» را نوشت. این رمان روایت مستند او از فلسطین است.
I Was Born There, I Was Born Here از مهم‌ترین آثار اوست که به انگلیسی ترجمه شده است.

بر ساحل رود اُردن

شهریور ۱۳۹۳

آن‌ها که هنگام شروع جنگ، بیرون از سرزمین‌شان بوده‌اند، به هر دری می‌زنند که اجازه‌ی ورود بگیرند. اسرائیل چندصد نفر از مسن‌ترها را راه می‌دهد اما جلوی چندصدهزار نفر از جوان‌ها را می‌گیرد. جهان، نامی برای ما پیدا می‌کند: به ما می‌گویند «نازحین»، آواره‌ها. و من ناگهان آن آواره‌ی غریبی می‌شوم که همیشه فکر می‌کردم باید کسِ دیگری باشد.