۱۳۴۸، زنجان. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی جلال آل‌احمد در سال ۱۳۹۳. تنها اثر منتشرشده‌ی او مجموعه‌داستان «رازهای سانتی‌متری» است.

مهر ۱۳۹۶

با شروع جنگ، بازی‌های ما هم عوض شده بود. از مدرسه که برمی‌گشتیم ناهار خورده نخورده به کوچه می‌رفتیم. مثل تمام بازی‌ها یارکشی می‌کردیم، به دو دسته‌ی ایرانی و عراقی، همیشه اولِ بازی سر این‌كه چرا تو همه‌اش فرمانده باشی جر و بحث بود یا چرا من همه‌اش سرباز عراقی؟ یا چرا آن تفنگ چوبی که با تفنگ واقعی مو نمی‌زند یک روز هم دست ایرانی‌ها نباشد؟