مرداد ۱۳۹۶

تا آنجا که یادم می‌آید کورش اسدی را اولین بار در چهارشنبه‌روزی در زمستان ۶۹ در گالری کسری دیدم، در جلسه‌ای که برای نقد و بررسی مجموعه‌داستان سیاسنبو اثر محمدرضا صفدری برگزار شده بود. کورش اسدی مقاله‌ای نوشته بود در نقد آخرین داستان این مجموعه به نام «دو رهگذر».