۱۳۵۴، گیلان. برنده‌ی جایزه‌ی ویژه‌ی مسابقه‌ی عکس یونسکو در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و برنده‌ی مدال طلای مسابقه‌ی آساهی شیمبون‌ِ ژاپن در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹. گلچین در سال ۲۰۱۳ جزو شش عکاس برتر مسابقه آساهی شیمبون شد. در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ چهار نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در بیش از پنجاه نمایشگاه گروهی حضور داشته است.

زنگ رنگ

مهر ۱۳۹۳

چند قاب از مدرسه‌های تالش

کم‌اند عکس‌های مدرسه‌ای که آدم بعد از دیدن‌شان هوس مدرسه‌رفتن بکند، هوس این‌که صبح از رخت‌خواب گرم بیاید بیرون، کیف بردارد و با بچه‌های همسایه راه بیفتد؛ نه ترسان و محتاط از کنار خیابان شلوغ، یا تنگ و چپیده توی سرویس یا کلافه و بی‌حوصله پشت ترافیک.