۱۹۴۱، آمریکا. نویسنده، نظریه‌پرداز و منتقد فرهنگي. عمده‌ی شهرت او به دلیل فعالیت در زمینه‌ی مطالعات فرهنگی است و در این زمینه از او چندین مجموعه‌مقاله منتشر شده است. آخرین كتاب تحليلي او با نام «Agewise: Fighting the New Ageism in America» در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است.

دی ۱۳۹۵

با وجود این من نگهدار رازی هستم که به‌هیچ‌وجه قصد فاش کردنش را ندارم. رازی که پدرم پنجاه سال پیش، وقتی یازده یا دوازده سال داشتم، با من در میان گذاشت و قسمم داد که با کسی در میانش نگذارم. با صدایی آرام و قاطع و عادی گفت:«هرگز نباید به کسی چیزی بگی.»