۱۹۶۲، انگلیس. نویسنده و شاعر. برنده‌ی جایزه‌ی گاردین و جایزه‌ی بنیاد نویسندگان مشترک‌المنافع برای رمان «حادثه‌ای عجیب برای سگی در شب». رمان‌های «A Spot of Brother» و «The Red House» از آثار دیگر او است.

تفنگ

مرداد ۱۳۹۲

وقتی برمی‌گردی و پشت سرت را نگاه می‌کنی درمی‌یابی که اگر رویدادها فقط کمی متفاوت رخ می‌داد، حالا زندگی‌ات مثل یکی از آن ارواح سرگردان بود که به‌سرعت در تاریکی گم می‌شوند.