۱۹۸۱، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی پِن برای رمان Changing (2009). این نویسنده‌ی ویتنامی‌تبار چهار رمان نوشته و آثارش در مجله‌های مختلف از جمله
Fairy Tale Review چاپ شده‌اند.

داستان پشه

بهمن ۱۳۹۳

روزگاري در جایی دور از این‌جا، در زمانی پیش از این زمان‌ها، زنی به نام نیوک در روستایی زندگی می‌کرد. نیوک با این‌که در روستا زندگی می‌کرد، دلش می‌خواست شهرنشین شود. می‌دانید که، شهر با خودش ثروت و شوهرهای پول‌دار و خواستگارهای پول‌دار می‌آورد و روستاها همان‌طور که می‌دانید با خودشان هیچ‌کدام از این چیزها را نمی‌آورند.