اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

مسئله‌ی فرضیه‌ی ماقبل آخر زمان جنگ جهانی دوم توسط رمزنگاران خبره‌ی انگلیسی مطرح شده بود که رمز ماشینِ «انیگما» را شکسته بودند. آلمانی‌ها که آن‌ها هم خبره بودند، رمز انگلیسی‌ها را شکستند. مردان و چند تایی هم زن ماهر در حل معماها در سايه مي‌نشستند و پیغام‌های رمزی دشمن را تحلیل می‌کردند تا سربازان، دریانوردان و هوانورداني بی‌نام از انفجار تكه‌تكه شوند، غرق شوند، زنده‌زنده بسوزند.