۱۳۴۴، آبادان. نویسنده. اولین نویسنده‌ی آسیایی که برنده‌ی جایزه‌ی طنز تِرنِر شد (۲۰۰۵). دو کتاب «عطر سنبل، عطر کاج» و «خندیدن بدون لهجه» از او به فارسی ترجمه شده‌اند. ‌بیشتر آثارش پیرامون موضوع مهاجرت نوشته شده‌اند.

زرنگی

آذر ۱۳۹۳

یکی از تابلوها می‌گوید که هرکسی می‌تواند فقط دوتا سنگک تازه بگیرد. اگر بخواهید هشت‌تا سنگک برای میهمانی شام‌تان بگیرید،باید چهاردفعه توی صف بایستید یا این‌که سه‌نفر از فامیل‌هایتان، مثلا پسردایی‌محمود، خاله‌فخری و عمو‌نعمت‌الله را که هرکدام‌شان دوتا سنگک بخرند.