۱۹۵۷، ژاپن. نویسنده، مترجم و پژوهشگر. فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات فارسی. او عمدتا در حوزه‌ی ادبیات معاصر فارسی تحقیق و پژوهش کرده است. چندین داستان از نویسندگان ایرانی از جمله صمد بهرنگی، سیمین دانشور، گلی ترقی و... را به ژاپنی ترجمه کرده است.

شهریور ۱۳۹۶

هم‌اتاقم خانمی هندی بود که در آزمایشگاه دانشگاه کار می‌کرد. دختر میانسالی بود با لباس ساری و موی بسیار بلند. از پوست سیاه خود بیزار بود و از زندگی سخت دور از زادگاهش ناراضی. مرتب در گوشه‌ی اتاق شمع روشن می‌کرد تا به معبودش دعا کند. اسم ایرانی خود را نیلوفر گذاشته بود چون هیچ‌کس نمی‌توانست اسم واقعی‌اش را در یاد نگه دارد.