۱۳۳۸، تهران. مترجم. مجموعه‌داستان «بانو در آیینه» و رمان «ارلاندو» (ویرجینیا ولف)، زندگی‌نامه‌ی «سوزان سانتاگ در جدال با مرگ» (زندگی‌نامه و خاطرات سوزان سانتاگ اثر دیوید ریف) «جهان مدرن و ده نویسنده بزرگ» (مالکوم برادبری) برخی از آثار ترجمه‌ی او است.

شهريور ۱۳۹۴

چگونه ایده‌ها تبدیل به داستان می‌شوند »

من این عنوان را دزدیدم نه‌فقط چون کلماتش طنینی درست داشت بلکه چون به نظر می‎رسد این کلمات همه‎ی چیزهایی را که باید به شما بگویم، به شیوه‎ای معنادار، یک‌جا جمع می‎کند. من هم مثل بسیاری از نویسندگان فقط این «موضوع» و این «حیطه» را دارم: نوشتن. نمی‎توانم از ورای حیطه‎ام برای شما گزارش کنم.