تير ۱۳۹۵

با همه‌ي این‌ها اما تهِ تهِ دلم از سایه انداختن ماه رمضان بر این سی چهل روز می‌ترسیدم. مجبور بودم تک و تنها با این سی روز کنار بیایم. برای همین نقشه‌هایی برای عادی‌سازی و هرچه شبیه‌تر کردنش به چند ده ماهی که تنها زندگی‌شان کرده بودم، کشیدم.