۱۹۶۲، اسکاتلند. نویسنده. سه بار نامزد جایزه‌ی من‌بوکر و دو بار نامزد جایزه‌ی اورنج شده است. آخرین رمان او How to Be Both (2014) موفق به دریافت جایزه‌ی گلدسمیت و جایزه‌ی کتاب کاستا شده است و نشریه‌ی گاردین رمان اوباعنوان There But For The را جزو بهترین کتاب‌های سال ۲۰۱۱ معرفی کرد. اسمیت چهار مجموعه‌داستان دارد که اولین آن‌ها First Love and other stories در سال ۱۹۹۵ برنده‌ی جایزه‌ی سلتیر شده است. او برای نشریاتی مثل گاردین و اسکاتس‌من می‌نویسد.

راه خروجي نيست

خرداد ۱۳۹۴

دوباره به درِ خروج اضطراری نگاه کردم، علامتِ بالایش روشن بود، یک کلمه‌ی خروج و یک آدمکِ کوچک سبزرنگِ در حال دویدن. اما درها بسته بودند، انگار که هیچ‌وقت، هیچ‌کس از آن‌ها رد نشده است. با خودم فکر کردم آیا بین ماهایی که این‌جا نشسته‌ایم، به جز من کسی می‌داند که وقتی که آن در به رویت بسته شود، هیچ‌راهی نیست که از آن‌جا درآیی، هیچ راه برگشتی نیست، يا نه. فکر کردم یعنی فقط من‌ام که این را می‌دانم.